Algemene voorwaarden Steenwijker Strijkservice

Overeengekomen werkzaamheden tussen opdrachtgever en Steenwijker Strijkservice.
Er zal zorg gedragen worden voor strijkwerkzaamheden voor particulieren en bedrijven.
Er wordt gestreefd naar een levertijd van circa 48 uur tijdens werkdagen.
Weekenden worden niet meegerekend. Wij strijken in een rookvrij huis.

Wij beschikken over een haal en brengservice in Steenwijk E.O.
Hiervoor gebruiken wij een auto, zodat uw gestreken was altijd schoon en droog bij u aankomt.
Voor deze service brengen wij een kleine vergoeding in rekening.

Beschadiging en /of Garantie / Aansprakelijkheid
Wij dragen zorg voor een glad gestreken was. De klant is zelf verantwoordelijk voor de staat waarin het kledingstuk etc. verkeert als het bij ons wordt aangeleverd. Vlekken die al aanwezig zijn en waar overheen gestreken wordt, kunnen door de hitte van het strijken mogelijk niet meer verwijderd worden. Daarom zullen wij er altijd voor kiezen om een kledingstuk/ tafellinnen etc. niet te strijken. Wil de klant ondanks een aanwezige vlek het product op ons afraden toch gestreken hebben, gaan we hier wel mee akkoord! Producten waar gaten in zitten worden ook niet zonder medeweten van de klant gestreken. Hierbij geldt eveneens: als de klant het gestreken wil hebben na ons te hebben ingelicht zullen we daarmee akkoord gaan. Wij letten tevens op was labels, zijn deze niet meer aanwezig is dat geen probleem, maar zitten ze er wel in dan volgen we dat gegeven advies.

Betaling!
Betaling dient voldaan te worden nadat de strijkdiensten geleverd zijn bij het ophalen of terugbrengen naar de klant. 
Wij werken met bonnen waarop wij invullen wat er is aan strijkgoed en dat doen we samen met de klant zodat de klant van te voren weet wat de kosten zullen zijn.

Prijzen:
Alle prijzen van Steenwijker Strijkservice zijn vrijblijvend, wij behouden ons recht om de prijzen te wijzigen.
Indien er prijzen worden gewijzigd, dan zullen wij de prijslijst meegeven met de recente prijzen!